Projekty i wdrożenia 

z wykorzystaniem Design Thinking, Service Design, Lean Startup, Agile i wielu innych narzędzi uzupełniających. 

Oferujemy pełne wsparcie w procesach projektowania i wdrożenia jako  konsultantanci i moderatorzy procesu. Projekty obejmują analizę i badania, wywiady, warsztaty strategiczne, szkolenie moderatorów, projektowanie rozwiązań, budowanie prototypów, testowanie i kolejne iteracje aż po wdrożenie.  W ramach projektu powoławany jest interdyscyplinarny zespoł wewnątrz firmy. Współpracujemy także z zarządem i wszystkimi interesariuszami projektu, aby zapewnić wielość perspektyw i co-creation.  Każdy z takich procesów projektowych zaprojektowany jest pod potrzeby i cele danej firmy czy instytucji.

Nowe wyzwania?

warto skorzystać z naszego wsparcia jeśli potrzebujesz:

 • Zbadać potrzeby, przeprowadzić wywiady, zidentyfikować obszary do udoskonaleń w firmie i w zespołach
 • Podnieść zaangażowanie i współpracę zespołową poprzez współtworzenie rozwiązań, tzw. co-creation z różnymi interesariuszami projektu, np. pracownikami, klientami i partnerami firmy 
 • Zorganizować warsztaty strategiczne, dookreślić wizję, wartości i cele dla organizacji i zespołów
 • Zmapować procesy w organizacji i ścieżkę klienta, zaprojektować nowe lub udoskonalanie już istniejące
 • Zrobić przestrzeń dla innowacji, kreatywności i wdrożyć kulturę Design Thinking w firmie
 • Stworzyć nowe proukty i usługi lub udoskonalić już istniejące
 • Zaprojektować nową oferty sprzedażową lub sposób dotarcia do klientów
 • Poprawić doświadczenia klientów i obsługi klienta
 • Stworzyć model biznesowy (Business Model Canvas) lub propozycję wartości (Value Proposition)

Dlaczego warto?

Wg badań instytutu badawczego Forrester przeprowadzonych  wśród kilkudziesięciu firm zastosowanie Design Thinking przyniosło:  

 • 2x szybsze wprowadzenie produktu na rynek
 • 75% mniej czasu na design produktów
 • 33% mniej czasu na development produktów
 • 50% mniej nietrafionych produktów i ponownej pracy
 • 300% ROI 

Nadal nieprzekonany/a?

 • Design thinking staje się ważnym trendem w HR, aż 71 % firm, które wdrożyły design thinking deklaruje pozytywny wpływ na wewnętrzną kulturę organizacyjną i pracę zespołową
 • Wysoka wdrażalność pomysłów wygenerowanych tą metodą, „ready to use”
 • Wg Global Human Capital najszybciej rosnące organizacje (min. 10% rocznie) – 2x częściej stosują Design thinking
 • W/w raport mówi również o wzroście satysfakcji i produktywności dzięki zastosowaniu DT
 • Prawie 80% menadżerów przyznaje, że DT to dla nich ważny lub bardzo ważny temat.
 • Wg DMI (Design Value Index) Design-driven organization (gdzie design ważną częścią strategii) w ciągu ostatnich 10 lat uzyskały o 228% lepsze wyniki
 • W organizacjach w których HR odgrywa znaczącą rolę DT jest stosowany 5 x częściej
 • Dobrze wdrożony DT w firmie to wyższe zaangażowanie pracowników, satysfakcja i produktywność.

 Zadaj pytanie lub umów się na rozmowę 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Inspire Group Anna Żakowska z siedzibą w Warszawie (02-586), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 75/14. Twoje dane będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia usług oraz dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez administratora. Przysługuje mi prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.  

Thank you for contacting us